Wettelijke bepalingen

  1. PRESENTATIE

  De website www.carrementbon.be werd ontwikkeld en wordt beheerd door de BVBA Pâtisserie Concept met hoofdzetel aan de Chaussée de Louvain 382 in Bouge (5004). De onderneming Pâtisserie Concept BVBA is ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0885 000 482. Deze website WordPress werd ontwikkeld door Studio Neo en ze wordt gehost door OVH

   

  2. ALGEMEEN

  Onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.carrementbon.be. Door deze website te gebruiken erkent u gebonden te zijn door deze gebruiksvoorwaarden, ze te aanvaarden en na te leven.

   

  3. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

  De teksten, lay-outs, illustraties en andere constructie-elementen van de website zijn beschermd door het auteursrecht of, indien het gaat om gegevensbanken, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn het eigendom van het bedrijf Pâtisserie Concept BVBA of, in desbetreffend geval, van een derde van wie het bedrijf Pâtisserie Concept BVBA de nodige toelatingen kreeg.

  De elementen op de websites van het domein Carrément Bon blijven dus eigendom van Pâtisserie Concept BVBA, zelfs wanneer ze gedownload zijn.

  Elke reproductie van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, evenals elke vorm van gebruik en reproductie van de andere constructie-elementen van de website, zoals de grafische lijn, de afbeeldingen, de geluiden of de informaticatoepassingen, zijn streng verboden zonder voorafgaande goedkeuring. Elke aanvraag in die zin moet gericht worden aan Pâtisserie Concept BVBA.

   

  4. INFORMATIE OP DE WEBSITE

  De informatie die aangeboden wordt op de website www.carrementbon.be is misschien niet vrij van onvolmaaktheden van welke aard ook. Het bedrijf Pâtisserie Concept BVBA doet er alles aan om deze onvolmaaktheden zo veel mogelijk te beperken.

  Het bedrijf Pâtisserie Concept BVBA is in geen enkel geval aansprakelijk voor de integriteit, de betrouwbaarheid, de opportuniteit of de precisie van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Het bedrijf Pâtisserie Concept BVBA is niet aansprakelijk voor de eventuele verspreiding van virussen indien er ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen toch virussen zouden opduiken. Het bedrijf Pâtisserie Concept BVBA wijst elke verantwoordelijkheid af voor de schade die dit virus of deze virussen zou(den) kunnen veroorzaken.

  Ten slotte behoudt het bedrijf Pâtisserie Concept BVBA zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op om het even welk momenten te wijzigen.

   

  5. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

  Deze website kan hyperlinks bevatten of op enige andere manier doorverwijzen naar websites of webpagina’s die beheerd worden door derde partijen. Het bedrijf Pâtisserie Concept BVBA heeft geen enkel recht van inzage betreffende de inhoud of enig ander kenmerk van deze websites en webpagina’s en het is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud en de eigenschappen ervan. Dat deze website links omvat impliceert in geen geval de impliciete goedkeuring van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

   

  6. BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

  Het bedrijf Pâtisserie Concept BVBA herinnert eraan dat uiteenlopende informatie bereikbaar kan zijn op de website of via de website.

  Het is echter de volledige verantwoordelijkheid van de ouders om na te gaan welke informatie de minderjarigen waarvoor ze verantwoordelijk zijn te controleren en om indien nodig de toegang tot de website www.carrementbon.be te beperken.

   

  7. DOORGESTUURDE INFORMATIE

  Het is formeel verboden om via de website www.carrementbon.be illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, schandelijke, provocerende, pornografische of godlasterende of enige andere informatie te verspreiden die zou kunnen leiden tot een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, afhankelijk van de wet van het grondgebied waarnaar de website verwijst.